جایابی منابع تولید پراکنده DG با الگوریتم ژنتیک

25,000 تومان

-31%

این آموزش شامل فایل متلب و یک pdf راهنما می باشد و 7 روز ضمانت بازگشت وجه دارد.

Qty:
مقایسه

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده

شبیه سازی جایابی بهینه DG با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب صورت گرفته است. همچنین این پروژه جایابی DG در شبکه 33 باسه استاندارد IEEE انجام شده است. پس از اجرای شبیه سازی مقادیر هزینه و سود حاصل از نصب DG در یک دوره 10 ساله محاسبه شده. همچنین میزان تلفات، درصد کاهش تلفات و ظرفیت و مکان DG بدست می آید. در pdf نحوه محاسبه هزینه و فرمول های مورد نیاز ذکر شده است.