شبیه سازی حالت گذرای ناشی از کلیدزنی در خط

تومان

این آموزش شامل فایل متلب و یک pdf راهنما می باشد.

Qty:
مقایسه

شبیه سازی حالت گذرای سوئیچینگ

حالت گذرای سوئیچینگ (کلید زنی) از عوامل مهم در انتخاب تجهیزات و حفاظت می باشد. اضافه ولتاژها ناشی از قطع و وصل کلیدها باعث ایجاد فرکانسی در حدود ۵۰ هرتز تا ۲۰ کلیوهرتز می باشد که مدت زمان اثر این امواج گذرای سریع و در حدود میکروثانیه است. اضافه ولتاژهای گذرا به تنهایی یکی از عوامل اصلی و مهم ایجاد آسیب در تجهیزات سیستم های قدرت می باشد. بررسی اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از صاعقه و کلیدزنی و آنالیز عوامل تاثیر گذار در تشدید این اضافه ولتاژها، بستر مناسبی را برای ارایه راه کارهای حل مشکلات احتمالی برآورده میکند.

حالت گذرای ناشی از کلیدزنی

در ادامه شبیه سازی حالت گذرای ناشی از کلیدزنی در متلب ارائه شده است. مدل شبیه سازی در زیر قابل مشاهده است.

 

حالت گذرای کلیدزنی
حالت گذرای کلیدزنی

 

حالت گذرای کلیدزنی
حالت گذرای ناشی از کلیدزنی

 

شبیه سازی حالت گذرای ناشی از کليدزني بانک خازنی را در اینجا مشاهده کنید.