کدهای متلب کتاب هادی سعادت

تومان

این آموزش شامل فایل متلب و یک pdf راهنما می باشد.

Qty:
مقایسه

شبیه سازی تمرین های بررسی سیستم های قدرت

در زمینه بررسی سیستم‌های قدرت کتاب‌های  هادی سعادت و  احد کاظمی به عنوان مرجع درس بررسی سیستم‌های قدرت انتخاب می‌شوند. در این محصول شبیه سازی با متلب تمامی تمرین‌های کتاب بررسی سیستم‌های قدرت دکتر هادی سعادت شده صورت گرفته است.