مبدل باک (مبدل کاهنده)

9,000 تومان تومان

این آموزش شامل فایل متلب و یک pdf راهنما می باشد.

Qty:
مقایسه

شبیه سازی مبدل باک در سیمولینک

کاربرد این مبدل در صنعت برق که از المان های الکترونیک صنعتی است، به عنوان یک مبدل کاهنده می باشد. با اتصال این عنصر به یک ولتاژ DC ثابت، میزان ولتاژ خروجی را کنترل و تا میزان دلخواه کاهش می یابد.

در این مبدل با تغییر میزان L می توان میزان کاهش ولتاژ خروجی را کم یا زیاد نمود. عامل دوم تاثیرگذار در میزان ولتاژ خروجی میزان خازن نصبی در سیستم است. با افزایش میزان خازن سطح ولتاژ خروجی بیشتر کاسته می شود.