مبدل باک (مبدل کاهنده)

تومان

این آموزش شامل فایل متلب و یک pdf راهنما می باشد.

Qty:
مقایسه

شبیه سازی مبدل باک در سیمولینک

کاربرد این مبدل در صنعت برق که از المان های الکترونیک صنعتی است، به عنوان یک مبدل کاهنده می باشد. با اتصال این عنصر به یک ولتاژ DC ثابت، میزان ولتاژ خروجی را کنترل و تا میزان دلخواه کاهش می یابد.

در این مبدل با تغییر میزان L می توان میزان کاهش ولتاژ خروجی را کم یا زیاد نمود. عامل دوم تاثیرگذار در میزان ولتاژ خروجی میزان خازن نصبی در سیستم است. با افزایش میزان خازن سطح ولتاژ خروجی بیشتر کاسته می شود.

پروژه مبدل باک:

در ادامه شبیه سازی مبدل باک در متلب ارائه شده است، مدل شبیه سازی مبدل باک در زیر قابل مشاهده است.

پروژه مبدل باک
پروژه مبدل باک

خروجی شبیه سازی مبدل باک:

به ترتیب پالس کلید، ولتاژ خروجی، ولتاژ دیود و ولتاژ سلف

شبیه سازی مبدل باک
شبیه سازی مبدل باک

به ترتیب پالس کلید، جریان سلف، جریان خازن و جریان خروجی

پروژه مبدل باک
پروژه مبدل باک

 

شبیه سازی مبدل بوست را در اینجا مشاهده کنید. همچنین شبیه سازی مبدل چوک در اینجا ارائه شده است.