مبدل چوک یا کاک (Cuk)

تومان

این آموزش شامل فایل متلب و یک pdf راهنما می باشد.

Qty:
مقایسه

تحلیل مبدل کاک

از مهم ترین ویژگی تمام مبدل های DC به DC ولتاژ خروجی ثابت در سطح مورد نیاز کاربر است. تحقیقات بر روی مبدل کاک بر کاهش تلفات سوئیچ زنی یا تلفات هدایت و بهبود راندمان تمرکز دارند. با توجه به توپولوژی های مختلف امروزه مدارات مختلف برای کاربردهای مختلف ساخته و بهینه می­شوند.

با استفاده از مبدل CUK میتوانیم ولتاژ خروجی ای بالاتر از ولتاژ ورودی و یا پایین تر از اندازه ولتاژ ورودی داشته باشیم. این مبدل دارای هزینه ی ساخت پایین، راندمان بالا و صدای پایین است. از مبدل های CUK در لوازم الکترونیکی مصرفی و سایر برنامه های کاربردی استفاده می­شود. لازم به ذکر است کنترلر PI برای این مبدل می­تواند استفاده شود و سبب کاهش پاسخ گذرا و بهبود پاسخ حالت کار پایدار می­شود.

پروژه مبدل چوک:

در ادامه شبیه سازی مبدل جوک در متلب ارائه شده است، مدل شبیه سازی مبدل چوک در زیر قابل مشاهده است.

مبدل چوک
مبدل چوک

خروجی طراحی مبدل چوک:

به ترتیب پالس کلید، ولتاژ سلف 1، سلف 2 و ولتاژ خروجی

طراحی مبدل چوک
مبدل کاک

به ترتیب پالس کلید، ولتاژ خازن 1، خازن 2 و جریان خروجی

مبدل کاک
مبدل کاک

 

شبیه سازی مبدل بوست را اینجا مشاهده کنید. همچنین شبیه سازی مبدل باک در اینجا ارائه شده است.