کنترل برداری غیر مستقیم موتور القایی

تومان

این آموزش شامل فایل متلب و یک pdf راهنما می باشد.

Qty:
مقایسه

کنترل موتور القایی به روش کنترل برداری غیر مستقیم

یکی از روش های تغییر سرعت موتور القایی روش کنترل برداری است. این روش به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم پیاده سازی می شود. در این پروژه کنترل برداری غیرمستقیم موتور القایی انجام شده است.

سیمولینک کنترل برداری موتور القایی:

کنترل موتور القایی
کنترل موتور القایی

 

خروجی شبیه سازی کنترل برداری موتور القایی:

کنترل موتور القایی
کنترل موتور القایی

 

کنترل موتور القایی
کنترل موتور القایی

 

برای مشاهده کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از روش کنترل برداری، اینجا کلیک کنید.